About the author

Comments

 1. Namo Buddhasa BUDDHAME BHARAT Prabhutav BHARAT JAGO MOOLNIWASI BAHUJAN SAMAJ BAHUJAN Ekta Zindabad BUDDHAME BHARAT Prabhutav BHARAT

 2. Tự hào Phật giáo ta ơi
  Một nền minh triết không lời thở than
  Dù cho đau khổ thế gian
  Có phương pháp chữa muôn ngàn vô minh
  Khai thông giác ngộ chúng sinh
  Để cho nội lực tự mình đi lên
  Hành trang giải thoát vững bền
  Con người đứng thẳng đáp đền Phật ân [email protected]

 3. – NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMA SAMBUDDHASSA !
  – Homage to the Exalted the Worthy the Fully Enlightened One !

  – ETENA SACCENA SUVATTHI HOTU !
  – Pray all being be peaceful !

 4. Celebrate the birth of the Great one who brought the message of compassion for all beings and recognized their right to life. NAMO BUDDHAYA!☸☮

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *